In het kader van het ingaan van de AVG op 25 mei 2018 onderstaand de Privacy-Verklaring van NicoPapilio.nl. Met dank aan R. Snijders van Vakblog, Karin Winters en Martha Pelkman voor hun adviezen en assistentie. Mocht je deze tekst willen gebruiken, of gedeelten, dan staat dat je vrij.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

NicoPapilio.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan mij verstrekt.

NicoPapilio.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam;
• Uw e-mailadres;
• Uw IP-adres.

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Ik van NicoPapilio.nl verwerk uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

WordPress database, serverlogs en e-mailadres

NicoPapilio.nl is een zgn self-hosted WordPress weblog. De data die deze self-hosted blog opslaat, worden in een database verwerkt. Deze database wordt gehost via mijn webhost Neostrada.nl. Uiteindelijk ben ik van NicoPapilio.nl eindverantwoordelijk voor de content van deze weblog. Neostrada.nl kan deze data alleen indirect en louter met mijn toestemming inzien.

Tevens worden er serverlogs bijgehouden, waarop in geval van nood kan worden teruggegrepen bij (fatal) errors, hetzij door de server of anderszins.

Daarnaast heb ik een e-mailadres aangemaakt, gekoppeld aan mijn domeinnaam. Ook hiervan wordt – hoewel kortdurend – een kopie opgeslagen op de server van mijn webhost (Neostrada.nl). Op het moment dat ik e-mails opvraag via mijn mailclient op mijn computer, worden die e-mails van de server gewist. En blijven ze veilig op mijn met een wachtwoord beveiligde computer staan, tot het moment waarop u daartegen eventueel bezwaar maakt.

Derde partijen, zoals ook Neostrada.nl, hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met mij van NicoPapilio.nl.

Delen met anderen

Ik verstrek uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
 NicoPapilio.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

WordPress.com statistieken

Om te meten hoe succesvol deze blog is, wordt ook gebruik gemaakt van de WordPress.com statistieken functie om bij te houden hoeveel bezoeken er gebracht worden aan de pagina’s en posts van deze blog. Hierbij worden de datum, tijd en de opgevraagde pagina/url, informatie als de gebruikte browser, de website die een bezoeker bij NicoPapilio.nl gebracht heeft of zoektermen die gebruikt zijn geregistreerd. Dit gebeurt anoniem en kan niet via IP-adressen herleid worden naar individuele bezoekers.
Voor website-eigenaren betekent dit echter dat zij minder of geen zicht meer hebben in het bezoek op hun site. Hoewel ik iedereens keuze voor privacy respecteer, zou ik toch willen vragen dit mee te laten wegen in je besluit. Ik schrijf de blogposts op NicoPapilio.nl voor degenen die het willen lezen en het feit dat ik weet *dat het gelezen wordt* zorgt er voor dat er ook nieuwe blogposts blijven komen.

Toestemming voor het plaatsen van cookies

Voor zover nu duidelijk is in de Telecommunicatiewet en het wetsvoorstel van oktober 2014 mbt de wijziging van artikel 11.7a, de zogeheten Cookiewet, vallen alle cookies die door NicoPapilio.nl gebruikt worden onder de uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is.

Door gebruik en doorklikken naar diensten van derden, zoals bijvoorbeeld deelknoppen van Twitter.com, Facebook.com, plus.Google.com, Pinterest.com, Instagram.com en LinkedIn.com, kunnen er ook cookies van andere partijen worden geplaatst op de computer/apparaten van bezoekers. Hier heeft NicoPapilio.nl verder geen invloed op.

In- en uitschakelen van cookies (van andere partijen) en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Ook zijn er tools als Ghostery.com om inzicht te krijgen in welke cookies er geplaatst worden inclusief de mogelijkheid deze blokkeren.

Reageren

Het is niet nodig om een account aan te maken als je wilt reageren op blogposts op NicoPapilio.nl. Wel is het noodzakelijk om een naam (mag een alias zijn) en een e-mailadres in te vullen. Optioneel kan een link naar een website aan een reactie worden toegevoegd.

Het e-mailadres dan wel uw IP-adres, zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers, want zijn louter zichtbaar in de beheerdersinterface van NicoPapilio.nl. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met de reageerder. De binnengekomen IP- en/of e-mailadressen zullen niet worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens, zoals je die zelf hebt opgegeven bij de reacties op blogposts. WordPress is in staat alle gegevens die op NicoPapilio.nl verzameld zijn, gekoppeld aan je e-mailadres, te bundelen en die je toe te sturen op het mailadres in kwestie. Laat me weten van welk mailadres ik dit moet checken en je krijgt een zip-bestandje gemaild.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze site maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De (beveiligings)updates van mijn computer worden automatisch geïnstalleerd wanneer ik die gebruik. Ook zorg ik er voor dat ik – gemiddeld binnen enkele uren – nieuwe versies van WordPress en de updates van verschillende plugins installeer.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van deze site en verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met NicoPapilio.nl op via nicogeluk@outlook.com.

Personalia van NicoPapilio.nl

Ik ben als volgt te bereiken:
Naam: Nico Geluk, Sluiskil
E-mailadres: nicogeluk@outlook.com.

Dank voor uw aandacht!

NicoPapilio.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement.

Sluiskil
28-08-2020